1. გენეტიკური ტესტიპრენატალური დიაგნოსტიკური კვლევებირება / სკრინინგი
  2. გენეტიკური დაავადებების გამოვლენა
  3. ქალთა ჯანმრთელობა