თავბრუხვევა და ვერტიგო | მკურნალი.გე
  1. თავბრუხვევა და ვერტიგო
  2. თავის ტვინი, ზურგის ტვინი, ნერვული დაავადებები
თავბრუხვევა და ვერტიგო

თავბრუხვევა ზოგადი ტერმინია, რომელიც სხვადასხვა შეგრძნებას აღწერს, მათ შორის: გულის წასვლის გრძნობას, გაბრუებას, წონასწორობის დაკარგვას, ტრიალის ან თავში სიმსუბუქის შეგრძნებას, სისუსტეს. ვერტიგო თავბრუხვევის ერთ-ერთი სპეციფიკური სახეა. ამ დროს ადამიანს აქვს შეგრძნება, რომ თავად ის ან გარშემო ყველაფერი მოძრაობს ან ბრუნავს.