ფსიქიკური ჯანმრთელობა – მიმოხილვა | მკურნალი.გე
  1. ფსიქიკური ჯანმრთელობა – მიმოხილვა
  2. ფსიქიკური დაავადებები
ფსიქიკური ჯანმრთელობა – მიმოხილვა

ფსიქიკური (ფსიქიატრიული ან ფსიქოლოგიური) აშლილობები მოიცავს აზროვნების, ემოციის ან ქცევის დარღვევებს. ამ სფეროების მცირე დარღვევები საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ თუ ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას, მათ ფსიქიკურ დაავადებად ან ფსიქიკურ აშლილობად მიიჩნევენ. ფსიქიკური დაავადების შედეგები შეიძლება ხანგრძლივი ან დროებითი იყოს. ისინი გამოწვეულია ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, კულტურული და მემკვიდრეობითი ფაქტორების ურთიერთქმედებით.