ფრჩხილის დაავადებები | მკურნალი.გე
  1. ფრჩხილის დაავადებები
  2. კანის დაავადებები
ფრჩხილის დაავადებები

ფრჩხილი შედგება ფრჩხილის ფირფიტისგან და ირგვლივ მდებარე სტრუქტურებისგან, რომელთაც მიეკუთვნება ფრჩხილის საწოლი, რომელზეც ფრჩხილი მდებარეობს. იგი ფრჩხილს თითებთან აკავშირებს, ფრჩხილის მატრიქსი მდებარეობს ფრჩხილის ფუძესთან და უზრუნველყოფს მის ზრდას, კუტიკულა ფრჩხილის ფირფიტის ზედა ნაწილს კანთან აკავშირებს, ფრჩხილის მორგვი, რომლითაც შემოფარგლულია ფრჩხილის ფირფიტა, მდებარეობს კანისა და ფრჩხილის შეხვედრის ადგილას.

მიზეზები

ფრჩხილებს მრავალი დარღვევა აზიანებს. მათ შესაძლოა გამოიწვიონ ფრჩხილის ნებისმიერი ნაწილის – მათ შორის ფრჩხილის ფირფიტის ცვლილებები.

ფრჩხილის დაზიანების შესაძლო მიზეზებია:

  • ინფექციები

  • დაზიანება (ტრავმა)

  • შინაგანი დაავადებები (მაგალითად, ფილტვის გარკვეული დაავადებები ყვითელი ფრჩხილის სინდრომის განვითარებას იწვევს)

  • სტრუქტურული პრობლემები (მაგალითად, როგორიცაა ჩაზრდილი ფეხის ფრჩხილი)